• Dorijan Kolundžija

  Self enrolment
 • Dragan Pavlović, Igor Mandić

  Upoznavanje sa teorijskim osnovama, tehničkim i tehnološkim mogućnostima nastanka obrade, arhiviranja i izrade izlaznog formata komercijalne fotografije. Osposobljavanje za analiziranje primene komercijalne fotografije u savremenom društvu: šta su danas zahtevi tržišta, na koji način kreirati komercijalnu fotografiju, koje su mogućnosti recepcije komercijalne fotografije, koji su tehnički aspekti neophodni u realizaciji ovakvog tipa fotografije.
  Po završetku kursa, studenti i studentkinje će biti osposobljeni za kreativnu upotrebu tehnologija obrade komercijalne fotografije: od faze nastanka do finalnih izlaznih formata. Kurs podrazumeva realizaciju rada na određenu temu sa punom podrškom u tehničkom smislu, i grupno upoznavanje sa svakim pojedinačnim radom kako bi se, kroz zajedničku analizu, zaokružio teorijsko-praktični rad.

  Self enrolment
 • Vladimir Perišić

  Self enrolment
 • Maja Stanković

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation