• Aleksandar  Kelić / Branislav Strugar

  Opis predmeta:
  Upoznavanje sa istorijskim i teorijskim osnovama u razvoju dokumentarne fotografije sa posebnim težištem na novu dokumentarnost u digitalnoj eri čini sadržaj kursa. Jedan od ciljeva kursa je ovladavanje osnovnom praktično-teorijskom aparaturom dokumentarizma: šta je dokument, odnos između subjektivne i objektivne dokumentarnosti, razvoj angažovane dokumentarne fotografije, upoznavanje sa pravcima u savremenoj komercijalnoj dokumentarnoj fotografiji.

  Cilj predmeta:
  Po završetku kursa studenti i studentkinje će razumeti ključne pomake u razvoju dokumentarne fotografije, kritički razmatrati odnos između subjektivnog i objektivnog u dokumentarnoj fotografiji, biti osposobljeni za uspostavljanje relacija između pozicija fotografije kao istorijskog izvora i manipulacije u dokumentovanju života i biti osposobljeni da razlikuju i analiziraju pozicije dokumentarne fotografije u savremenom digitalnom okruženju.

 • Amra Latifić

 • prof. Slobodan Mijušković

 • Nenad Romić

Skip Navigation

Navigation