• Zoran Milovanović, Miroslav Jovanović

  Kratak opis kursa: 
  Upoznavanje sa teorijskim osnovama, tehničkim i tehnološkim mogućnostima nastanka, izrade, obrade i arhiviranja klasičnih fotografija, digitalnim fotografijama, kao i razlikama i sličnostima u procesima realizacije oba tipa fotografije. Ovladavanje studenata procesom realizacije analogne i digitalne fotografije kao i njihovim funkcionisanjem u savremenom digitalnom okruženju.
  Ishodi učenja: 
  Po završetku kursa studenti i studenkinje će:
  - biti osposobljeni za upotrebu tehnologija obrade klasične fotografije od faze snimanja do realizacije fotografije 
  - znati bitne (definišuće) karakteristike u mišljenju analogne odnosno digitalne fotografije
  - znati tehnološke razlike u praktičnom delu realizacije fotografija
  - biti osposobljeni za rad u odgovarajućim programima za obradu digitalne fotografija
  - biti pripremljeni za praćenje nastave iz drugih praktičnih i teorijskih predmeta koji se bave medijskom kulturom i umetnošću.

  Self enrolment
 • Milutin Petrović

  Self enrolment
 • Mirjana Stošić

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation